Onze nieuwe KNGO certificering 2016!

Register KNGO gecertificeerde gastouderbureaus

Logo certificering GOB LKNGO toetst voorafgaand aan toelating tot het register en bij verlenging per jaar op opleiding en bijscholing van alle operationele bemiddelingsmedewerkers. Wanneer een gastouderbureau aan de certificeringscriteria voldoet, beschikken de bemiddelingsmedewerkers volgens KNGO over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen.
Lees meer op kennisnetwerkgastouderopvang.nl

Vacature voor oudercommissieleden

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, Lees verder

Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders

Vooraf duidelijkheid over kosten kinderopvang voor ouders
Nieuwsbericht | 05-06-2015 | 14:00

Ouders weten vanaf januari 2018 van te voren wat de kinderopvang ze kost. Nu weten zij pas bij de eindafrekening van de kinderopvangtoeslag wat de kinderopvang precies heeft gekost. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt voor het berekenen van de eigen bijdrage de definitieve jaaropgave van het inkomen. Hierdoor zijn geen verrekeningen achteraf meer nodig. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het beoogde systeem moet fraude met de overheidsbijdragen voor kinderopvang tegengaan en foute aanvragen door ouders voorkomen. Lees meer.